Kde nás nájdete

Novis-lc.sk
Fakturačné údaje
Novis spol.s.r.o
so sídlom Gemerská cesta 1
984 01 Lučenec

IČO: 31579418
DIČ: 2020464820
IČ DPH: SK2020464820
Sme platcovia DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: sro,
vložka číslo: 989/S
Telefón
+421907807287

Email:
novislc@gmail.com

Fax
+421 47 4512047, +421945503235

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693
Otváracia doba
Po - Pia 8.00 - 16 00
So 9 00 - 12 00

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.